Kuhinje


Reference – Oprema kuhinj


1. Termični aparati Küppersbusch


- Splošna bolnišnica Murska Sobota
- Univerzitetni klinični center Maribor
- Univerzitetni klinični center Ljubljana
- Psihiatrična bolnica Ormož
- Center za starejše občane Lucija
- Opća bolnica Zadar
- Opća bolnica Koprivnica
- Klinika za plućne bolesti Jordanovac


2. Tračni pomivalni stroji Meiko


a.) Bolnišnice:
- Univerzitetni klinični center Maribor
- Univerzitetni klinični center Ljubljana
- Splošna bolnišnica Murska Sobota
- Splošna bolnišnica Celje
- Splošna Bolnišnica Novo mesto
- Klinički centar Split
- Opća bolnica Zadar
- Opća bolnica Koprivnica
- Opća bolnica Karlovac

b.) Ostali objekt:
- Lek Mengeš
- Merkur Naklo
- Vital Kidričevo
- Dom Danice Vogrinec Maribor
- Tovarna kristala Rogaška


3. Košarni pomivalni stroji Meiko:


- Univerzitetni klinični center Maribor
- Pevec Rijeka
- Dom starejših Tezno
- Restavracija SAVA-Kranj 
- LEK MENGEŠ OŠ Božidarja Jakca 
- Dom starejših Trbovlje


4. Pomivalni stroji Meiko  - manjši – za pomivanje bele in kuhinjske posode- Gostinska šola Radovljica
- Centralna kuhinja Merkur Kranj
- Dom starejših občanov Grmovje/Žalec
- Gostinska šola Maribor
- Gostišče Brančurnik-Prevalje
- Centralni vrtec Nova Gorica
- Dom starejših občanov Domžale
- Dom starejših občanov Trbovlje
- Osnovna šola Solkan Nova Gorica
- Osnovna šola Vipava
- Restavracija - Nova Gorica
- Restavracija SAVA-Kranj
- Iskra restavracija Kranj
- Restavracija PP- Ptuj
- ISS Golnik-Kuhinja
- Sodexho - Ljubljana
- Center Dolfke Boštjančič-IG
- Inštitut Soča-Ljubljana 
- Vital d.o.o.
- Špesov dom – Vojnik
- LEK MENGEŠ
- OŠ Božidarja Jakca
- Vrtec VRHOVCI
- UKC Ljubljana
- Tovarna kristala Rogaška


5. Oprema Rieber, tabletni sistemi, podajalni vozički, termoporti, itd.


- Univerzitetni klinični center Maribor
- Univerzitetni klinični center Ljubljana
- Splošna bolnišnica Murska Sobota
- Splošna bolnišnica Celje
- Splošna Bolnišnica Novo mesto
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
- HIT d.d.
- Dom počitka Mengeš 
- Zavod za varstvo in delovno usposabljanje Dolfke Boštjančič 
- Vzgojno varstveni zavod Anton MEDVED 
- Rudnik Kalcita – CALCIT d.o.o. 
- Zavod za usposabljanje invalidne mladine 
- Osnovna šola Vuzenica 
- Vzgojno varstveni zavod Pohorskega bataljona 
- Vzgojno varstveni zavod Koroška vrata 
- Vzgojno varstveni zavod CICIBAN 
- Dom starejših občanov Nova Gorica 
- Osnovna šola Kobarid 
- Osnovna šola Dornberg 
- Hotel DIANA 
- VITAL d.o.o. 
- Restavracija grad BETNAVA
-  Presta d.o.o. 
- Osnovna šola Solkan
-  Osnovna šola Starše 
- Novista d.o.o. 
- Psihiatrična klinika Ljubljana – Polje 
- Ministrstvo za obrambo 
- Center za solcialno delo Brežice 
- Sava Kranj 
- Restavracija ISKRA 
- Prehrana Lendava 
- Dom upokojencev Ptuj 
- Osnovna šola Dobrovo
- Trubarjev dom 
- Mesarstvo ARVAJ HIT d.d. 
- Lek d.d. 
- Krka zdravilišča 
- Mestna občina Maribor-OŠ Angel Besednjak 
- OŠ Ane Gele 
- DSO TEZNO 
- SONČNI DOM, Maribor


6. Kuhinjski stroji za pripravo in obdelavo živil – AlexanderSolia , Ade


- Splošna bolnišnica Maribor
- Klinični center Ljubljana
- Tovarna nogavic Polzela
- Letališče Ljubljana
- Helios Domžale
- Dom starejših občanov Poljčane
- Pomurka Murska Sobota
- Splošna bolnišnica Trbovlje
- Splošna bolnišnica Celje
- Centralni vrtec Nova Gorica
- Vrtec Najdihojca Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo
- Psihiatrična bolnišnica Maribor
- LEK Ljubljana
- Splošna bolnišnica Murska Sobota
- DSO Vojnik – Špesov dom
- OŠ Sostro
- DSO Bokalci – Ljubljana
- Grand hotel BLED
- Gostišče Brioni Kranj
- Eurovrt Ptuj